Feedback

Razpisi za: Gradbeništvo

Storitev Javnirazpisi.com vam ponuja največji obseg naročil za gradbeništvo. Ne glede na to ali se ukvarjate z nizkimi ali visokimi gradnjami, delujete na področju zaključnih del ali pa ste podizvajalci, pri nas boste na dnevni bazi našli vse ponudbe za gradbeni sektor. Seznam naročil je osnovan na podlagi pregledovanja več kot 10.000 virov, ki se ažurira na dnevni ravni. Pridružite se največjim slovenskim podjetjem, ki že izkoriščajo naše informacije ter zmagujejo na razpisih iz področja gradbeništva. S pomočjo 7-dnevnega brezplačnega testiranja, pa lahko ocenite kako vam lahko Javnirazpisi.com pomagajo pri pridobivanju pogodb iz javnih naročil.

V iskanju je bilo najdeno 1.254 razpisov. Stran: 1 ( od 126)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - PLAZ NA LOKALNI CESTI GRADIŠČE - PREVORČIČ, SLOVENJ GRADEC 19.01.18 Koroška
ODLOČITEV - Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije 19.01.18 Jugovzhodna Slovenija
ODLOČITEV - Izvedba GOI del za ureditev prostorov endoskopskega centra 19.01.18 SLOVENIJA
ODLOČITEV - DOBAVA PLAVAJOČIH POMOLOV 19.01.18 SLOVENIJA
ODLOČITEV - REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽE TER IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU V PERNICI 19.01.18 Podravska
Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika 19.01.18 Osrednjeslovenska
D-140/17; PZI - Sanacija usadov in poškodb nasipnih brežin na odseku R3-744/2346 Štore - Svetina - Laško v km 10,0 in v km 10,2. Referenčna številka dokumenta: 43001-291/2017 19.01.18 SLOVENIJA
Rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino blu. Referenčna številka dokumenta: 411-83/2017 19.01.18 Obalno-kraška
Povabilo k oddaji ponudbe - beljenje skupnih površin (stopnišča, hodniki) v občinski stavbi, Goliev trg 5, Trebnje 19.01.18 29.01.18 Jugovzhodna Slovenija
Povabilo k oddaji ponudbe - Izvajanje storitev vzdrževanje objektov v lasti Občine Trebnje v času od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2019 19.01.18 29.01.18 Jugovzhodna Slovenija

ODLOČITEV - PLAZ NA LOKALNI CESTI GRADIŠČE - PREVORČIČ, SLOVENJ GRADEC

ODLOČITEV - Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije

ODLOČITEV - Izvedba GOI del za ureditev prostorov endoskopskega centra

ODLOČITEV - DOBAVA PLAVAJOČIH POMOLOV

ODLOČITEV - REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽE TER IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU V PERNICI

Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika

D-140/17; PZI - Sanacija usadov in poškodb nasipnih brežin na odseku R3-744/2346 Štore - Svetina - Laško v km 10,0 in v km 10,2. Referenčna številka dokumenta: 43001-291/2017

Rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino blu. Referenčna številka dokumenta: 411-83/2017

Povabilo k oddaji ponudbe - beljenje skupnih površin (stopnišča, hodniki) v občinski stavbi, Goliev trg 5, Trebnje

Povabilo k oddaji ponudbe - Izvajanje storitev vzdrževanje objektov v lasti Občine Trebnje v času od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2019