Feedback

Razpisi za: Komunalna dela

V iskanju je bilo najdeno 1.393 razpisov. Stran: 1 ( od 140)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - Dobava vodovodnega materiala 25.07.17 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Izgradnja mostu čez Ljubijo na LC 468041 Verd - Pokojišče 25.07.17 SLOVENIJA
ODLOČITEV - Dobava in montaža pohištvene opreme za preureditev poslovnih prostorov, Kotnikova 5, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki 25.07.17 Osrednjeslovenska
Tekoče vzdrževanje in obnovitvena dela na objektu avtopralnica na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani za obdobje 36 mesecev. Referenčna številka dokumenta: SNAGA-8/17 25.07.17 Osrednjeslovenska
Oddaja odpadkov, ki nastanejo pri naročnikovi dejavnosti. Referenčna številka dokumenta: JN_18/2013_2017/2 25.07.17 Gorenjska
Izvedba gradbenih del po dveh sklopih. Referenčna številka dokumenta: JPE-SI-90/17 25.07.17 Osrednjeslovenska
Nabava cevi in spojnikov iz duktilne litine. Referenčna številka dokumenta: VOKA-171/16 25.07.17 Osrednjeslovenska
Poslovni center Vrelec - gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Referenčna številka dokumenta: 430-0034/2017 25.07.17 Savinjska
Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v občini Gornja Radgona za obdobje štirih let (od sezone 2017/2018 do sezone 2020/2021). 25.07.17 28.08.17 09:00 Pomurska
Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil. 25.07.17 SLOVENIJA

ODLOČITEV - Dobava vodovodnega materiala

ODLOČITEV - Izgradnja mostu čez Ljubijo na LC 468041 Verd - Pokojišče

ODLOČITEV - Dobava in montaža pohištvene opreme za preureditev poslovnih prostorov, Kotnikova 5, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Tekoče vzdrževanje in obnovitvena dela na objektu avtopralnica na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani za obdobje 36 mesecev. Referenčna številka dokumenta: SNAGA-8/17

Oddaja odpadkov, ki nastanejo pri naročnikovi dejavnosti. Referenčna številka dokumenta: JN_18/2013_2017/2

Izvedba gradbenih del po dveh sklopih. Referenčna številka dokumenta: JPE-SI-90/17

Nabava cevi in spojnikov iz duktilne litine. Referenčna številka dokumenta: VOKA-171/16

Poslovni center Vrelec - gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Referenčna številka dokumenta: 430-0034/2017

Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in javnih površinah v občini Gornja Radgona za obdobje štirih let (od sezone 2017/2018 do sezone 2020/2021).

Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil.