Feedback

Razpisi za: Varovanje

V iskanju je bilo najdeno 59 razpisov. Stran: 1 ( od 6)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - Varovanje ljudi in premoženja 25.07.17 SLOVENIJA
Opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja z intervencijami in preventivnimi obhodi. Referenčna številka dokumenta: 260-6/2016 24.07.17 Zahodna Slovenija
Varovanje premoženja Narodne galerije za obdobje šestintrideset / 36 mesecev, od 01.09.2017 do 31.08.2020. Referenčna številka dokumenta: 3/7-2017 24.07.17 Osrednjeslovenska
Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP Energetika Ljubljana in dobava ter vgradnja opreme po sklopih. Referenčna številka dokumenta: JPE-LOG-166/16 24.07.17 Osrednjeslovenska
Okvirni sporazum za nabavo zdravil. 22.07.17 SLOVENIJA
Popravek - Izvajanje storitev varovanja objektov, ljudi in premoženja Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Referenčna številka dokumenta: 430-1044/2017 21.07.17 31.07.17 Osrednjeslovenska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4. Referenčna številka dokumenta: ODVARTR-11/2017, 4300-18/2017 04.07.17 10.08.17 Osrednjeslovenska
Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice. 20.07.17 Posavska
Zbiranje ponudb - Storitve varovanja za MONM 19.07.17 26.07.17 Jugovzhodna Slovenija
Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice. Referenčna številka dokumenta: 12-ZJN/2016 19.07.17 Posavska

ODLOČITEV - Varovanje ljudi in premoženja

Opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja z intervencijami in preventivnimi obhodi. Referenčna številka dokumenta: 260-6/2016

Varovanje premoženja Narodne galerije za obdobje šestintrideset / 36 mesecev, od 01.09.2017 do 31.08.2020. Referenčna številka dokumenta: 3/7-2017

Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP Energetika Ljubljana in dobava ter vgradnja opreme po sklopih. Referenčna številka dokumenta: JPE-LOG-166/16

Okvirni sporazum za nabavo zdravil.

Popravek - Izvajanje storitev varovanja objektov, ljudi in premoženja Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Referenčna številka dokumenta: 430-1044/2017

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4. Referenčna številka dokumenta: ODVARTR-11/2017, 4300-18/2017

Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice.

Zbiranje ponudb - Storitve varovanja za MONM

Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice. Referenčna številka dokumenta: 12-ZJN/2016