Feedback

Razpisi za: Zaščita oseb in lastništva

V iskanju je bilo najdeno 120 razpisov. Stran: 1 ( od 12)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - Varovanje ljudi in premoženja 25.07.17 SLOVENIJA
Izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu in nalog iz varstva pred požarom. Referenčna številka dokumenta: JN_24/2016_2017/2 25.07.17 Gorenjska
Vzdrževanje in dograditev sistema videonadzora. Referenčna številka dokumenta: 36/2016 25.07.17 SLOVENIJA
Dobava osebne zaščitne opreme v skupini HSE. 25.07.17 28.08.17 09:00 SLOVENIJA, Savinjska
Nabava CT naprave za izvajanje varnostnih pregledov poštnih pošiljk. 25.07.17 SLOVENIJA
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Servisiranje in vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 18.07.17 31.07.17 Osrednjeslovenska
Opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja z intervencijami in preventivnimi obhodi. Referenčna številka dokumenta: 260-6/2016 24.07.17 Zahodna Slovenija
Nabava CT naprave za izvajanje varnostnih pregledov poštnih pošiljk. Referenčna številka dokumenta: 18/2017 24.07.17 SLOVENIJA
Dobava osebne zaščitne opreme v skupini HSE. Referenčna številka dokumenta: 137-NP-0743-2017 24.07.17 28.08.17 SLOVENIJA
Varovanje premoženja Narodne galerije za obdobje šestintrideset / 36 mesecev, od 01.09.2017 do 31.08.2020. Referenčna številka dokumenta: 3/7-2017 24.07.17 Osrednjeslovenska

ODLOČITEV - Varovanje ljudi in premoženja

Izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu in nalog iz varstva pred požarom. Referenčna številka dokumenta: JN_24/2016_2017/2

Vzdrževanje in dograditev sistema videonadzora. Referenčna številka dokumenta: 36/2016

Dobava osebne zaščitne opreme v skupini HSE.

Nabava CT naprave za izvajanje varnostnih pregledov poštnih pošiljk.

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Servisiranje in vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja z intervencijami in preventivnimi obhodi. Referenčna številka dokumenta: 260-6/2016

Nabava CT naprave za izvajanje varnostnih pregledov poštnih pošiljk. Referenčna številka dokumenta: 18/2017

Dobava osebne zaščitne opreme v skupini HSE. Referenčna številka dokumenta: 137-NP-0743-2017

Varovanje premoženja Narodne galerije za obdobje šestintrideset / 36 mesecev, od 01.09.2017 do 31.08.2020. Referenčna številka dokumenta: 3/7-2017