Feedback

Razpisi za: Bolgarija (BG)

V iskanju je bilo najdeno 10.396 razpisov. Stran: 1 ( od 1040)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация. 18.04.18 25.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на текущи ремонти на 12 помещения за отдих и 6 бр. прилежащи тоалетни, вкл. монтаж на специализирана ръкохватка за хора с увреждания, спортна зала и 2 бр. прилежащи тоалетни, вкл. монтаж на специализирана ръкохватка за хора с увреждания и спорт 18.04.18 26.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Покривна фотоволтаична електроцентрала (ПФВЕЦ) 20.04.18 26.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на с 19.04.18 10.05.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"" в "Капрони" АД 19.04.18 26.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на средства за колективна защита: Об. позиция 1: 1. Климатик- 21 броя. Об. позиция 2: 1. Ергономични столове- 40 броя; 2. Подложки за крака- 10 броя. 19.04.18 26.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ПЕРСОНАЛА НА "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД 17.04.18 24.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване 18.04.18 11.05.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Провеждане на обучения за професионална квалификация и обучения по ключови компетентности на заети лица във фирма "Пайп систем” АД 19.04.18 26.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Логистика на събития 20.04.18 27.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация.

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 80510000
Rok za oddajo ponudbe 25.04.18
Naročnik ПЕЛТИНА ЕООД

Извършване на текущи ремонти на 12 помещения за отдих и 6 бр. прилежащи тоалетни, вкл. монтаж на специализирана ръкохватка за хора с увреждания, спортна зала и 2 бр. прилежащи тоалетни, вкл. монтаж на специализирана ръкохватка за хора с увреждания и спорт

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 18.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45000000
Rok za oddajo ponudbe 26.04.18
Naročnik ПАНХИМ ООД

Покривна фотоволтаична електроцентрала (ПФВЕЦ)

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 20.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 09331200
Rok za oddajo ponudbe 26.04.18
Naročnik КАТИНА - КАТЯ ПЕТРОВА ЕТ

Провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на с

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 19.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45300000 09331200
Rok za oddajo ponudbe 10.05.18
Naročnik ЕРИМ ФИШ АД

Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"" в "Капрони" АД

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 80570000 80580000
Rok za oddajo ponudbe 26.04.18
Naročnik КАПРОНИ АД

Закупуване на средства за колективна защита: Об. позиция 1: 1. Климатик- 21 броя. Об. позиция 2: 1. Ергономични столове- 40 броя; 2. Подложки за крака- 10 броя.

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 19.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 39717200 39110000 39113700
Rok za oddajo ponudbe 26.04.18
Naročnik САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ ООД

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ПЕРСОНАЛА НА "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 80510000
Rok za oddajo ponudbe 24.04.18
Naročnik АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД

Доставка на оборудване

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 18.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 42200000
Rok za oddajo ponudbe 11.05.18
Naročnik "Алгае Фарм" АД

Провеждане на обучения за професионална квалификация и обучения по ключови компетентности на заети лица във фирма "Пайп систем” АД

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 80510000
Rok za oddajo ponudbe 26.04.18
Naročnik ПАЙП СИСТЕМ АД

Логистика на събития

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 79952000 79951000
Rok za oddajo ponudbe 27.04.18
Naročnik СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ