Feedback

Razpisi za: Bolgarija (BG)

V iskanju je bilo najdeno 10.939 razpisov. Stran: 1 ( od 1094)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на CAD/CAM софтуер"; Обособена позиция №2 "Доставка и въвеждане в експлоатация на ЗD принтер" 17.11.17 27.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Процедура за избор на изпълнител по Договор № BG05M9OP001-1.008-0991-C01 на "Петров Технолоджи" ЕООД за доставка на средства за колективна защита - климатици" 17.11.17 25.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на гориво за осигуряване на организиран от работодателя транспорт до и от работното място за период от 12 месеца 17.11.17 23.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лабораторно оборудване: - муфелна пещ - 1 бр.; - аналитична везна - 1 бр., - сушилня -1 бр.; - клатачна машина - 1 бр.; - шкаф за съхранение на реактиви -1 бр.; - машина за топло пакетиране - 1 бр.; - електромагнитна бъркалка - 17.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Мобилна роторна трошачка - 1 брой. 16.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на обордуване: Верижен багер, Рециклираща кофа, Челен товарач 17.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шприц; Обособена позиция 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мелница; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в е 17.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Инсталация за дигитална щампа - 1 бр. състояща се от: o Линия за подготовка на платове за преносен печат с плот 2600/2400 мм o Машина за мастилено струен печат на дисперсни багрила върху хартиен носител за п 17.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на тур-операторски услуги за организиране на мероприятия в България и провеждане на учебни пътувания до Холандия и Италия за нуждите на проект "Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество", Договор № BG05M9OP001- 4.001- 01 17.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване и внедряване на "Система за управление и развитие на човешките ресурси в КОМЕ ООД 16.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер и ЗD принтер по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на CAD/CAM софтуер"; Обособена позиция №2 "Доставка и въвеждане в експлоатация на ЗD принтер"

"Процедура за избор на изпълнител по Договор № BG05M9OP001-1.008-0991-C01 на "Петров Технолоджи" ЕООД за доставка на средства за колективна защита - климатици"

Доставка на гориво за осигуряване на организиран от работодателя транспорт до и от работното място за период от 12 месеца

Доставка на лабораторно оборудване: - муфелна пещ - 1 бр.; - аналитична везна - 1 бр., - сушилня -1 бр.; - клатачна машина - 1 бр.; - шкаф за съхранение на реактиви -1 бр.; - машина за топло пакетиране - 1 бр.; - електромагнитна бъркалка -

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Мобилна роторна трошачка - 1 брой.

Избор на изпълнител за доставка на обордуване: Верижен багер, Рециклираща кофа, Челен товарач

Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шприц; Обособена позиция 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мелница; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в е

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Инсталация за дигитална щампа - 1 бр. състояща се от: o Линия за подготовка на платове за преносен печат с плот 2600/2400 мм o Машина за мастилено струен печат на дисперсни багрила върху хартиен носител за п

Предоставяне на тур-операторски услуги за организиране на мероприятия в България и провеждане на учебни пътувания до Холандия и Италия за нуждите на проект "Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество", Договор № BG05M9OP001- 4.001- 01

Разработване и внедряване на "Система за управление и развитие на човешките ресурси в КОМЕ ООД