Feedback

Razpisi za: Bolgarija (BG)

V iskanju je bilo najdeno 10.185 razpisov. Stran: 1 ( od 1019)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на ресурсите (ERP система) 25.09.17 02.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр. 25.09.17 03.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 25.09.17 Ловеч / Lovech
Решение за откриване на процедура 25.09.17 Смолян / Smolyan
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 25.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги 25.09.17 Шумен / Shumen
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 25.09.17 София / Sofia
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 25.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на ресурсите (ERP система)

Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака - 1бр.

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР