Feedback

Razpisi za: Bolgarija (BG)

V iskanju je bilo najdeno 10.431 razpisov. Stran: 1 ( od 1044)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
"Доставка, внедряване и пускане в експлоатация на ДНА и ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: ДНА: специализиран софтуер: ERP система за управление на бизнес процесите - 1 брой; Обособена позиция 2: ДМА: Машина за линейно рязане на харти 18.01.18 26.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка и монтаж на климатици" 19.01.18 26.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация - 1 бр.; Обособена позиция 002: Бетон смесител - 4 бр.; Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр. 19.01.18 27.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на автоматична кантираща машина по проект "Развитие на управленския капацитет на "Антани Мебел" ЕООД” 17.01.18 24.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Наемане на експерт за извършване на анализ и разработване на документи, свързани с отчетността в съдебната система" 17.01.18 24.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, монтажи и въвеждане в експлоатация на високо енергийно ефективно оборудване - 2 бр. котелни системи на отпадна технологична дървесина" 18.01.18 26.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на специално работно облекло и ЛПС" 19.01.18 31.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на енергоефективно оборудване": Колесен челен товарач - 1 бр. 19.01.18 27.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на мобилна кухня тип фургон (5бр.) 19.01.18 26.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи 19.01.18 29.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Доставка, внедряване и пускане в експлоатация на ДНА и ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: ДНА: специализиран софтуер: ERP система за управление на бизнес процесите - 1 брой; Обособена позиция 2: ДМА: Машина за линейно рязане на харти

"Доставка и монтаж на климатици"

"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Трошачно-Пресевна Инсталация - 1 бр.; Обособена позиция 002: Бетон смесител - 4 бр.; Обособена позиция 003: Четириосно шаси за бетон помпа с Бетон помпа 1 бр.

"Доставка на автоматична кантираща машина по проект "Развитие на управленския капацитет на "Антани Мебел" ЕООД”

"Наемане на експерт за извършване на анализ и разработване на документи, свързани с отчетността в съдебната система"

"Доставка, монтажи и въвеждане в експлоатация на високо енергийно ефективно оборудване - 2 бр. котелни системи на отпадна технологична дървесина"

"Доставка на специално работно облекло и ЛПС"

"Доставка на енергоефективно оборудване": Колесен челен товарач - 1 бр.

Доставка на мобилна кухня тип фургон (5бр.)

Доставка и въвеждане в експлоатация на линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи