Feedback

Razpisi za: Bosnia and Herzegovina

V iskanju je bilo najdeno 4.354 razpisov. Stran: 1 ( od 436)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Prodaja zemljišta 25.07.17 08.08.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka geodetskih instrumenata(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 24.07.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka uređaja za javljanje sa terena za potrebe Službe za informisanje formirane pri JP RTV 7 Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 24.07.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka i montaža sistema za glasanje i ozvučenje za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka i isporuka aktivne mrežne opreme i pribora za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća (Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka i ugradnja namještaja za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka radova na adaptaciji sale za sjednice Gradskog vijeća Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosna in Hercegovina
Nabavka potrošnog materijala i usluga održavanja i servisiranja IT opreme(Najniža cijena)( Okvirni sporazum ) 25.07.17 07.08.17 Bosna in Hercegovina
Izvođenje radova na uređenju prizemlja i stubišta zgrade(Najniža cijena) 24.07.17 Bosna in Hercegovina
Reagensi za molekularnu koagulaciju(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 24.07.17 08.08.17 Bosna in Hercegovina

Prodaja zemljišta

Nabavka geodetskih instrumenata(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Nabavka uređaja za javljanje sa terena za potrebe Službe za informisanje formirane pri JP RTV 7 Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Nabavka i montaža sistema za glasanje i ozvučenje za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering)

Nabavka i isporuka aktivne mrežne opreme i pribora za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća (Najniža cijena)(e-Tendering)

Nabavka i ugradnja namještaja za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering)

Nabavka radova na adaptaciji sale za sjednice Gradskog vijeća Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering)

Nabavka potrošnog materijala i usluga održavanja i servisiranja IT opreme(Najniža cijena)( Okvirni sporazum )

Izvođenje radova na uređenju prizemlja i stubišta zgrade(Najniža cijena)

Reagensi za molekularnu koagulaciju(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )