Feedback

Razpisi za: Makedonija

V iskanju je bilo najdeno 525 razpisov. Stran: 1 ( od 53)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Изградба на систем за обезбедување на дополнителни количини на вода за општина Гевгелија 24.07.17 21.08.17 Macedonia
ЈН на услуги- Ангажирање на агенција за привремени вработувања 24.07.17 14.08.17 Macedonia
Самолеплива ретрорефлектирачка фолија за сообраќајни знаци со призматична технологија и транспарентен филм -Ретрорефлектирачка фолија класа 2 со призматична технологија - Фолијата од Тип II 24.07.17 14.08.17 Macedonia
Набавка на кондиторски производи 24.07.17 03.08.17 Macedonia
Обезбедување на објекти 24.07.17 14.08.17 Macedonia
Ревизија на техничка документација на ниво на основни проекти за потребите на општина Пробиштип 24.07.17 31.07.17 Macedonia
Услуги за користење на фиксна телефонија 24.07.17 22.08.17 Macedonia
Одржување на високопрецизен клима уред. 24.07.17 31.07.17 Macedonia
Изработка на надворешна столарија- замена на прозорци во ООУ Гоце Делчев Штип 24.07.17 04.08.17 Macedonia
Набавка на моторчиња за вентилконвектори (фенкол апарати) 24.07.17 31.07.17 Macedonia

Изградба на систем за обезбедување на дополнителни количини на вода за општина Гевгелија

ЈН на услуги- Ангажирање на агенција за привремени вработувања

Самолеплива ретрорефлектирачка фолија за сообраќајни знаци со призматична технологија и транспарентен филм -Ретрорефлектирачка фолија класа 2 со призматична технологија - Фолијата од Тип II

Набавка на кондиторски производи

Обезбедување на објекти

Ревизија на техничка документација на ниво на основни проекти за потребите на општина Пробиштип

Услуги за користење на фиксна телефонија

Одржување на високопрецизен клима уред.

Изработка на надворешна столарија- замена на прозорци во ООУ Гоце Делчев Штип

Набавка на моторчиња за вентилконвектори (фенкол апарати)