Feedback

Razpisi za: Slovaška

V iskanju je bilo najdeno 11.417 razpisov. Stran: 1 ( od 1142)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 25.07.17 Bratislavský kraj
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel – nižšie stupne údržby. 25.07.17 Bratislavský kraj
Príprava a dodávka celodennej stravy. 25.07.17 Bratislavský kraj
Webová aplikácia pre hodnotenie energetickej efektívnosti domov a bytov. 25.07.17 Prešovský kraj
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. 25.07.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IPR I00TUND20008 Hlbinné úložisko – výber lokality, 2. etapa – 1. časť. 25.07.17 Bratislavský kraj
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča. 25.07.17 31.07.17 13:30 Banskobystrický kraj
R2 Zacharovce – Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokum. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD). 25.07.17 14.08.17 10:00 Bratislavský kraj
Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumen. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD) pre R2 Bátka – Figa. 25.07.17 14.08.17 10:00 Bratislavský kraj
Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu (popol a škvara, kat. č. 19 01 12). 25.07.17 11.08.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel – nižšie stupne údržby.

Príprava a dodávka celodennej stravy.

Webová aplikácia pre hodnotenie energetickej efektívnosti domov a bytov.

Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

IPR I00TUND20008 Hlbinné úložisko – výber lokality, 2. etapa – 1. časť.

Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča.

R2 Zacharovce – Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokum. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD).

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumen. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD) pre R2 Bátka – Figa.

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu (popol a škvara, kat. č. 19 01 12).