Feedback

Razpisi za: Gorenjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Gorenjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Gorenjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Gorenjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 288 razpisov. Stran: 1 ( od 29)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala. Referenčna številka dokumenta: JN7/2017 - MPM1 21.09.17 20.10.17 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in oseb Mestne občine Kranj in drugih povezanih subjektov za obdobje 5 let. Referenčna številka dokumenta: 430-22/2017 28.08.17 04.10.17 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih uporabnikov za obdobje petih let. Referenčna številka dokumenta: 401-0001/2017 04.09.17 12.10.17 Gorenjska
ODLOČITEV - Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru operacije: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza)« 22.09.17 Gorenjska
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2017 22.09.17 27.10.17 Gorenjska
Razpis kmetijstvo - Podpora delovanju društev Ukrep 7 22.09.17 02.10.17 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izdelava projektne dokumentacije - Nadzidava OŠ Jela Janežiča. Referenčna številka dokumenta: 430-3/2017 15.09.17 29.09.17 Gorenjska
Dodatna pojasnila - Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in tiskanje 2017/18 22.09.17 28.09.17 Gorenjska
Cestni priključek Dobro Polje. Referenčna številka dokumenta: 4301-0028/2017 22.09.17 29.09.17 Gorenjska
Popravek - Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Kranj za obdobje od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 21.09.17 Gorenjska

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala. Referenčna številka dokumenta: JN7/2017 - MPM1

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in oseb Mestne občine Kranj in drugih povezanih subjektov za obdobje 5 let. Referenčna številka dokumenta: 430-22/2017

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih uporabnikov za obdobje petih let. Referenčna številka dokumenta: 401-0001/2017

ODLOČITEV - Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru operacije: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza)«

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2017

Razpis kmetijstvo - Podpora delovanju društev Ukrep 7

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izdelava projektne dokumentacije - Nadzidava OŠ Jela Janežiča. Referenčna številka dokumenta: 430-3/2017

Dodatna pojasnila - Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in tiskanje 2017/18

Cestni priključek Dobro Polje. Referenčna številka dokumenta: 4301-0028/2017

Popravek - Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Kranj za obdobje od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019