Feedback

Razpisi za: Goriška

V iskanju je bilo najdeno 166 razpisov. Stran: 1 ( od 17)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 25.07.17 22.08.17 Goriška
Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu 25.07.17 11.08.17 Goriška
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Ureditev ceste ter rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Vrtojbenski cesti med km 0,550 in 0,770. Referenčna številka dokumenta: 41103-12/2017 13.07.17 10.08.17 Goriška
Vzdrževanje opreme proizvajalca Olympus. Referenčna številka dokumenta: 260-3/2015 25.07.17 Goriška
Sanitetni material. Referenčna številka dokumenta: 200-2/2014 24.07.17 Goriška
Dializni material, pripomočki, raztopine. Referenčna številka dokumenta: 200-1/2015 24.07.17 Goriška
Vzdrževanje opreme Getinge. Referenčna številka dokumenta: 275-2/2014 24.07.17 Goriška
Laboratorijski potrošni material. Referenčna številka dokumenta: JN_6/2015_2017/2 24.07.17 Goriška
Gradbeno obrtniška dela za obdobje štirih let. Referenčna številka dokumenta: 260-11/2015 24.07.17 Goriška
Prevzem in dezinfekcija ali uničenje infektivnih odpadkov iz zdravstva in odvoz kuhinjskih odpadkov. Referenčna številka dokumenta: 275-11/2015 24.07.17 Goriška

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017

Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Ureditev ceste ter rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Vrtojbenski cesti med km 0,550 in 0,770. Referenčna številka dokumenta: 41103-12/2017

Vzdrževanje opreme proizvajalca Olympus. Referenčna številka dokumenta: 260-3/2015

Sanitetni material. Referenčna številka dokumenta: 200-2/2014

Dializni material, pripomočki, raztopine. Referenčna številka dokumenta: 200-1/2015

Vzdrževanje opreme Getinge. Referenčna številka dokumenta: 275-2/2014

Laboratorijski potrošni material. Referenčna številka dokumenta: JN_6/2015_2017/2

Gradbeno obrtniška dela za obdobje štirih let. Referenčna številka dokumenta: 260-11/2015

Prevzem in dezinfekcija ali uničenje infektivnih odpadkov iz zdravstva in odvoz kuhinjskih odpadkov. Referenčna številka dokumenta: 275-11/2015