Feedback

Razpisi za: Podravska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Podravske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Podravske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Podravske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 614 razpisov. Stran: 1 ( od 62)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018 24.04.18 07.05.18 Podravska
Obnova šolske kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju 25.04.18 14.05.18 Podravska
Razpis za priznanja občine Videm za leto 2018 24.04.18 15.05.18 Podravska
ODLOČITEV - Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja – etapa 3, rekonstrukcija obstoječega vodovoda med Podgorci in Osluševci in ureditev pločnikov ob lokalnih cestah LC 302010 in LC 076030 25.04.18 Podravska
ODLOČITEV - Tiskarske in s tem povezane storitve 25.04.18 Podravska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Rekonstrukcija kuhinje v Osnovni šoli Ormož - okoljsko manj obremenjujoča gradnja. Referenčna številka dokumenta: 430-22/2018 04/81 17.04.18 10.05.18 Podravska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Vzpostavitev video nadzornega sistema. Referenčna številka dokumenta: 1/2018 10.04.18 10.05.18 Podravska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Šolski prevozi v Občini Majšperk. Referenčna številka dokumenta: 6100-1/2018 06.04.18 22.05.18 Podravska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Projektna dokumentacija za ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih voda v Spodnjih Hočah v dolžini cca 5.250 m. Referenčna številka dokumenta: 430-2/2018 29.03.18 04.05.18 Podravska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sukcesivna dobava čistilnih sredstev, pripomočkov in papirne galanterije za potrebe šol, vrtcev in drugih objektov v lasti občine Hoče-Slivnica. Referenčna številka dokumenta: 430-9/2018 28.03.18 17.05.18 Podravska

Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 24.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 18530000
Rok za oddajo ponudbe 07.05.18
Naročnik Elektro Maribor d.d., Energija Plus d.o.o., Univerza v Mariboru

Obnova šolske kuhinje v OŠ Lovrenc na Pohorju

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 25.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45000000 45400000
Rok za oddajo ponudbe 14.05.18
Naročnik OBČINA LOVRENC NA POHORJU

Razpis za priznanja občine Videm za leto 2018

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 24.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 18530000
Rok za oddajo ponudbe 15.05.18
Naročnik Občina Videm

ODLOČITEV - Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja – etapa 3, rekonstrukcija obstoječega vodovoda med Podgorci in Osluševci in ureditev pločnikov ob lokalnih cestah LC 302010 in LC 076030

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 25.04.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45231300 45232400 45233120
Naročnik OBČINA ORMOŽ

ODLOČITEV - Tiskarske in s tem povezane storitve

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 25.04.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 79800000
Naročnik UNIVERZA V MARIBORU

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Rekonstrukcija kuhinje v Osnovni šoli Ormož - okoljsko manj obremenjujoča gradnja. Referenčna številka dokumenta: 430-22/2018 04/81

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 17.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45210000
Rok za oddajo ponudbe 10.05.18
Naročnik OBČINA ORMOŽ

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Vzpostavitev video nadzornega sistema. Referenčna številka dokumenta: 1/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 10.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 51000000 51300000
Rok za oddajo ponudbe 10.05.18
Naročnik Tehniški šolski center Maribor

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Šolski prevozi v Občini Majšperk. Referenčna številka dokumenta: 6100-1/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 06.04.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 60130000
Rok za oddajo ponudbe 22.05.18
Naročnik OBČINA MAJŠPERK

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Projektna dokumentacija za ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih voda v Spodnjih Hočah v dolžini cca 5.250 m. Referenčna številka dokumenta: 430-2/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 29.03.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71322200
Rok za oddajo ponudbe 04.05.18
Naročnik OBČINA HOČE - SLIVNICA

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sukcesivna dobava čistilnih sredstev, pripomočkov in papirne galanterije za potrebe šol, vrtcev in drugih objektov v lasti občine Hoče-Slivnica. Referenčna številka dokumenta: 430-9/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 28.03.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 19640000 19600000 33700000 33760000
Rok za oddajo ponudbe 17.05.18
Naročnik OBČINA HOČE - SLIVNICA