Feedback

Razpisi za: Geodetske storitve

Javnirazpisi.com vas obveščajo o javnih naročilih iz področja geodetskih storitev. V kolikor se vaše podjetje ukvarja z meritvam zemljišč, elaborati ali pa zgolj s katastri, boste pri nas našli poslovne priložnosti za celotno področje. Za vas vsakodnevno pregledujemo preko 10.000 spletnih strani v Sloveniji in Evropi, kjer zbiramo poslovne priložnosti za vašo dejavnost. Pridružite se nekaterim slovenskim vodilnim podjetjem in prihranite vaš čas, s tem ko boste prejemali samo tiste razpise, iz področja geodetskih storitev kjer vidite vašo najboljšo poslovno priložnost. Z našim brezplačnim testom lahko ocenite kako vam lahko javnirazpisi.com nudimo podporo in vam pomagamo pridobiti pogodbena naročila!

V iskanju je bilo najdeno 143 razpisov. Stran: 1 ( od 15)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt »Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore te 22.03.19 SLOVENIJA
Otroško igrišče v Študentskem domu Ljubljana. Referenčna številka dokumenta: JN 1/2019 22.03.19 Osrednjeslovenska
Izvajanje geodetskih storitev za potrebe Ministrstva za pravosodje. Referenčna številka dokumenta: 4300-43/2018 21.03.19 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana 21.03.19 Osrednjeslovenska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Geodetska odmera dostopnih poti in hidromelioracijskih jarkov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo. Referenčna številka dokumenta: 430-20/2019 19.03.19 04.04.19 SLOVENIJA
ODLOČITEV - VIDEO SNEMANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST 20.03.19 Gorenjska
Ureditev prostorskih evidenc (ZPS in KS) na Toplarniški ulici 19 in na Cesti Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani 19.03.19 26.03.19 10:00 Osrednjeslovenska
Izvedba geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na območju k.o. Starše 20.03.19 SLOVENIJA, Podravska
Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021 20.03.19 SLOVENIJA
Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021. Referenčna številka dokumenta: 4305-18/2017 19.03.19 Savinjska

ODLOČITEV - Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt »Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore te

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 22.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 79100000 71250000
Naročnik OBČINA ŠKOFJA LOKA

Otroško igrišče v Študentskem domu Ljubljana. Referenčna številka dokumenta: JN 1/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45212000 45212100
Naročnik ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Izvajanje geodetskih storitev za potrebe Ministrstva za pravosodje. Referenčna številka dokumenta: 4300-43/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71250000
Naročnik MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

ODLOČITEV - Izvedba elaborata sanacije z natančnim popisom del in predračunom sanacije ter nadzorom sanacijskih del na objektih B1, D1 in D2 v naselju Zeleni gaj - F4 Brdo, Ljubljana

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71240000 71247000
Naročnik STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Geodetska odmera dostopnih poti in hidromelioracijskih jarkov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo. Referenčna številka dokumenta: 430-20/2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.03.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 77100000
Rok za oddajo ponudbe 04.04.19
Naročnik MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

ODLOČITEV - VIDEO SNEMANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 73000000 72300000
Naročnik OBČINA BLED

Ureditev prostorskih evidenc (ZPS in KS) na Toplarniški ulici 19 in na Cesti Ljubljanske brigade, oboje v Ljubljani

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.03.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71355000 71300000
Rok za oddajo ponudbe 26.03.19 10:00
Naročnik ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Izvedba geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na območju k.o. Starše

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71355000
Naročnik Občina Starše

Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71355000
Naročnik MESTNA OBČINA Celje

Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021. Referenčna številka dokumenta: 4305-18/2017

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.03.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71355000
Naročnik MESTNA OBČINA CELJE