Feedback

Razpisi za: Pristaniška dejavnost

Javnirazpisi.com vas obveščajo o javnih naročilih iz področja pristaniške dejavnosti. V kolikor se vaše podjetje ukvarja s pristaniškimi dejavnostmi, boste pri nas našli poslovne priložnosti za celotno področje. Za vas vsakodnevno pregledujemo preko 10.000 spletnih strani v Sloveniji in Evropi, kjer zbiramo poslovne priložnosti za vašo dejavnost. Pridružite se nekaterim slovenskim vodilnim podjetjem in prihranite vaš čas, s tem ko boste prejemali samo tiste razpise, iz področja pristaniške dejavnosti kjer vidite vašo najboljšo poslovno priložnost. Z našim brezplačnim testom lahko ocenite kako vam lahko javnirazpisi.com nudimo podporo in vam pomagamo pridobiti pogodbena naročila!

V iskanju je bilo najdeno 21 razpisov. Stran: 1 ( od 3)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT. Referenčna številka dokumenta: JN 537/2019 07.05.19 03.06.19 Obalno-kraška
Izvedba strokovne kontrole dokumentacije za izgradnjo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« C. Referenčna številka dokumenta: JN 605/2019 17.05.19 31.05.19 Obalno-kraška
Popravek - Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C. Referenčna številka dokumenta: JN 246/2019 15.05.19 23.05.19 Obalno-kraška
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture. Referenčna številka dokumenta: 411-7/2019 26.04.19 20.05.19 Obalno-kraška
Popravek - Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT. Referenčna številka dokumenta: JN 537/2019 09.05.19 28.05.19 Obalno-kraška
Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMA. Referenčna številka dokumenta: 430-2283/2016 07.05.19 Osrednjeslovenska
Četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 26.04.19 SLOVENIJA
Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca. Referenčna številka dokumenta: 430-1876/2017 02.05.19 Osrednjeslovenska
Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe vrtca Miškolin. Referenčna številka dokumenta: 430-1704/2017 19.04.19 Osrednjeslovenska
JPE-SAL-315/18 Pretovor in skladiščenje premoga v koprskem pristanišču 17.04.19 SLOVENIJA

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT. Referenčna številka dokumenta: JN 537/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 07.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 50000000 50240000
Rok za oddajo ponudbe 03.06.19
Naročnik LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Izvedba strokovne kontrole dokumentacije za izgradnjo »Novih priveznih mest na južni obali Pomola II« C. Referenčna številka dokumenta: JN 605/2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71000000 71300000
Rok za oddajo ponudbe 31.05.19
Naročnik LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Popravek - Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C. Referenčna številka dokumenta: JN 246/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 15.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45000000 45200000
Rok za oddajo ponudbe 23.05.19
Naročnik LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izvedba 2. podetape 1.etape I.faze objekta LN Marina in komunalni privezi v Kopru ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture. Referenčna številka dokumenta: 411-7/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 26.04.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45243000 45232400
Rok za oddajo ponudbe 20.05.19
Naročnik MESTNA OBČINA KOPER

Popravek - Sanacija lovilnega bazena s fosforno kislino na TTT. Referenčna številka dokumenta: JN 537/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 09.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 50000000 50240000
Rok za oddajo ponudbe 28.05.19
Naročnik LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMA. Referenčna številka dokumenta: 430-2283/2016

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 07.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 15000000 15500000 15100000 15220000 15200000 03142500 15300000 15800000 15310000 15896000 15890000 15600000 15613300 15850000 15811100 15810000 15400000 15431100 15871273 15332410 15863000 15870000 15880000
Naročnik VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo

Četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 26.04.19
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 66100000 77700000 77000000
Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca. Referenčna številka dokumenta: 430-1876/2017

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 02.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 15000000 15500000 15510000 15530000 15540000 15555000 15100000 15110000 15112000 15200000 15220000 03310000 03142500 15300000 03212100 15896000 15330000 15332200 15320000 15321000 15900000 15982100 15600000 15800000 15850000 15810000 15820000 15821200 15400000 03212200 15863000 15870000 15610000 15880000 15882000
Naročnik VRTEC NAJDIHOJCA

Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe vrtca Miškolin. Referenčna številka dokumenta: 430-1704/2017

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 19.04.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 15000000 15500000 15555000 15100000 15220000 03311000 15200000 03142500 15800000 15300000 15330000 15332200 15320000 15600000 15810000 15400000 15841000 15860000 15870000 15871250 15898000 15880000 15896000
Naročnik VRTEC MIŠKOLIN

JPE-SAL-315/18 Pretovor in skladiščenje premoga v koprskem pristanišču

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.04.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 76510000 48600000
Naročnik Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.