Feedback

Razpisi za: Upravljanje objektov

Na strani javnirazpisi.com boste našli največji nabor naročil iz področja upravljanja objektov. Ne glede na to ali se ukvarjate z nadzorom ali pa vzdrževanjem objektov in poslovnih prostorov, pri nas boste na dnevni bazi našli vse ponudbe iz omenjenega sektorja. Ta naročila so bila zbrana iz 10.000 virov in jih spremljamo na dnevni bazi. Ekipa Javnirazpisi.com se veseli, da vam bo lahko pomagala najti ravno tista naročila, iz področja upravljanja objektov ki so za vas zanimiva. Zakaj ne bi brezplačno testrirali naše storitve in se prepričali o prednostih največje slovenske baze javnih naročil, personalizirane podpore uporabnikom ter začenjali zmagovati na razpisih.

V iskanju je bilo najdeno 143 razpisov. Stran: 1 ( od 15)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev 21.09.18 SLOVENIJA
ODLOČITEV - Verifikacija strukturnih podsistemov Infrastruktura, Energija, Vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi po nacionalnih predpisih 21.09.18 SLOVENIJA
Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.. Referenčna številka dokumenta: 000087/2018 21.09.18 SLOVENIJA
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Dobava električne energije. Referenčna številka dokumenta: BL-02/2018 19.09.18 12.10.18 Pomurska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Storitve gradbenega nadzora pri Dozidavi in rekonstrukciji objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center«. Referenčna številka dokumenta: 430-8/2018 07.09.18 09.10.18 Gorenjska
ODLOČITEV - TEKOČE TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA STANOVANJA TER TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI 20.09.18 Jugovzhodna Slovenija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Vzdrževanje cest v upravljanju krajevnih skupnosti.l Referenčna številka dokumenta: JN 32-2018 30.08.18 01.10.18 Posavska
Popravek - Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt 18.09.18 28.09.18 13:00 Podravska
Izbira upravnika najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje 3 let 18.09.18 15.10.18 10:00 SLOVENIJA
Popravek - Dograditev hladilnega agregata in sanacija obstoječih hladilnih agregatov v objektu nadzornega centra Dragomelj. Referenčna številka dokumenta: 000177/2018 17.09.18 03.10.18 10:00 SLOVENIJA

ODLOČITEV - Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 21.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45210000
Naročnik OBČINA AJDOVŠČINA

ODLOČITEV - Verifikacija strukturnih podsistemov Infrastruktura, Energija, Vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi po nacionalnih predpisih

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71300000
Naročnik MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.. Referenčna številka dokumenta: 000087/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 21.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45233200 45233000
Naročnik DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Dobava električne energije. Referenčna številka dokumenta: BL-02/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 19.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 09310000
Rok za oddajo ponudbe 12.10.18
Naročnik KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Storitve gradbenega nadzora pri Dozidavi in rekonstrukciji objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center«. Referenčna številka dokumenta: 430-8/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 07.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71520000 71300000 71700000
Rok za oddajo ponudbe 09.10.18
Naročnik MESTNA OBČINA KRANJ

ODLOČITEV - TEKOČE TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA STANOVANJA TER TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 20.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45210000
Naročnik OBČINA RIBNICA

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Vzdrževanje cest v upravljanju krajevnih skupnosti.l Referenčna številka dokumenta: JN 32-2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 30.08.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233141 90620000
Rok za oddajo ponudbe 01.10.18
Naročnik OBČINA BREŽICE, KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE, KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO, KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI, KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI, KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA, KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO, KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM, KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE, KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS, KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS, KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE, KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE, KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE, KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE, KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART, KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA, KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE, KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

Popravek - Izvajanje strokovnega nadzora na objektu Ljudski vrt

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.09.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 71520000
Rok za oddajo ponudbe 28.09.18 13:00
Naročnik MESTNA OBČINA MARIBOR

Izbira upravnika najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje 3 let

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 70330000
Rok za oddajo ponudbe 15.10.18 10:00
Naročnik Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Popravek - Dograditev hladilnega agregata in sanacija obstoječih hladilnih agregatov v objektu nadzornega centra Dragomelj. Referenčna številka dokumenta: 000177/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.09.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45331230
Rok za oddajo ponudbe 03.10.18 10:00
Naročnik DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.