Feedback

Razpisi za: Zavarovalniške storitve

Javnirazpisi.com vas obveščajo o javnih naročilih iz področja zavarovalniških storitev. V kolikor se vaše podjetje ukvarja s sklepanjem osebnih zavarovanj ali pa s premoženjskimi zavarovanji, pri nas boste našli poslovne priložnosti za celotno področje. Za vas vsakodnevno pregledujemo preko 10.000 spletnih strani v Sloveniji in Evropi, kjer zbiramo poslovne priložnosti za vašo dejavnost. Medtem ko vam naš pregled in zbiranje obvestil o naročilih že tako prihrani veliko časa, vam lahko še bolj optimiziramo učinkovitost, tako da vam pošljemo samo tiste informacije, iz področja zavarovalniških storitev kjer vidite vašo najboljšo poslovno priložnost. Z našim brezplačnim testom lahko ocenite kako vam lahko javnirazpisi.com nudimo podporo in vam pomagamo pridobiti pogodbena naročila!

V iskanju je bilo najdeno 54 razpisov. Stran: 1 ( od 6)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB 21.09.18 SLOVENIJA
Izvajanje zavarovalnih storitev za občino Semič v obdobju 1.1.2019 do 31.12.2021. Referenčna številka dokumenta: 430-07/2018 21.09.18 12.10.18 Jugovzhodna Slovenija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Zagorje ob Savi in javnih zavodov za obdobje od 01.11.2018 do 31.10.2020. Referenčna številka dokumenta: 430-37/2018 06.09.18 26.09.18 Zasavska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Storitev zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Novo mesto (MONM), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MONM in druge pravne osebe. Referenčna številka dokumenta: 430-35/2018 05.09.18 04.10.18 Jugovzhodna Slovenija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in odgovornosti v Splošni bolnišnici Jesenice za 36 mesecev. Referenčna številka dokumenta: JN 05/2018 29.08.18 28.09.18 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in vozil družbe Eles. Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0368 30.08.18 28.09.18 Osrednjeslovenska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2020 29.08.18 03.10.18 Osrednjeslovenska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 1.1.2019 do 31.12.2021. Referenčna številka dokumenta: JN MV 6/2018 05.09.18 25.09.18 Posavska
Popravek - Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Murska Sobota. Referenčna številka dokumenta: JN/OP-4/2018 14.09.18 28.09.18 10:00 Pomurska
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Murska Sobota 15.09.18 28.09.18 10:00 SLOVENIJA

ODLOČITEV - Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 66516000
Naročnik Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Izvajanje zavarovalnih storitev za občino Semič v obdobju 1.1.2019 do 31.12.2021. Referenčna številka dokumenta: 430-07/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 12.10.18
Naročnik OBČINA SEMIČ

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Zagorje ob Savi in javnih zavodov za obdobje od 01.11.2018 do 31.10.2020. Referenčna številka dokumenta: 430-37/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 06.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 26.09.18
Naročnik OBČINA ZAGORJE OB SAVI

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Storitev zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Novo mesto (MONM), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MONM in druge pravne osebe. Referenčna številka dokumenta: 430-35/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 05.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 04.10.18
Naročnik MESTNA OBČINA NOVO MESTO, OSNOVNA ŠOLA CENTER, OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA, OSNOVNA ŠOLA GRM, OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE, OSNOVNA ŠOLA OTOČEC, OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, OSNOVNA ŠOLA DRSKA, OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL, OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN, POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO, GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO, VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO, VRTEC CICIBAN NOVO MESTO, DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO, KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, ANTON PODBEVŠEK TEATER, MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA, GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO, CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje, KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS, KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE, KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS, KRAJEVNA SKUPNOST CENTER NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ, KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE, KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA-GRM NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO, KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA-MAČKOVEC NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK, KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC, KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD, KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA, KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE, KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL NOVO MESTO, KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA, KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in odgovornosti v Splošni bolnišnici Jesenice za 36 mesecev. Referenčna številka dokumenta: JN 05/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 29.08.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 28.09.18
Naročnik SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in vozil družbe Eles. Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0368

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 30.08.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 28.09.18
Naročnik ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2020

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 29.08.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 03.10.18
Naročnik Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 1.1.2019 do 31.12.2021. Referenčna številka dokumenta: JN MV 6/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 05.09.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 25.09.18
Naročnik JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica

Popravek - Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Murska Sobota. Referenčna številka dokumenta: JN/OP-4/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 14.09.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 66510000 66514110 66515000 66516000
Rok za oddajo ponudbe 28.09.18 10:00
Naročnik ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Murska Sobota

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 15.09.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 66516000 66515000 66510000 66514110
Rok za oddajo ponudbe 28.09.18 10:00
Naročnik Zdravstveni dom Murska Sobota