Feedback

Razpisi za: Bolgarija (BG)

V iskanju je bilo najdeno 10.093 razpisov. Stran: 1 ( od 1010)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Приключване на договор-Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства 16.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства 16.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на топлинна енергия за нуждите на УМБАЛ - Русе АД 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УМБАЛ - Русе АД 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Предметът на поръчката включва доставка на медицинска апаратура за нуждите на катедри на МФ и ФОЗ към Медицински университет – Пловдив 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-оставка на оригинални резервни части за помпи варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING ROWA MC 200 – 355 и DUCHTING ROWA MCC 1000-1250 за нуждите на Сяроочистващата инсталация към ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип ,,пикап“ 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол 17.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Приключване на договор-Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 16.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 30125100
Naročnik Министерство на енергетиката

Приключване на договор-Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 16.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 30125100
Naročnik Министерство на енергетиката

Приключване на договор-Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 09134200 09132000
Naročnik Община Камено

Приключване на договор-Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 09134200 09132000
Naročnik Община Камено

Приключване на договор-Доставка на топлинна енергия за нуждите на УМБАЛ - Русе АД

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 09323000
Naročnik УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАНЕВ АД

Приключване на договор-Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УМБАЛ - Русе АД

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 41110000 65111000
Naročnik УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАНЕВ АД

Приключване на договор-Предметът на поръчката включва доставка на медицинска апаратура за нуждите на катедри на МФ и ФОЗ към Медицински университет – Пловдив

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 33100000
Naročnik Медицински университет - Пловдив

Приключване на договор-оставка на оригинални резервни части за помпи варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING ROWA MC 200 – 355 и DUCHTING ROWA MCC 1000-1250 за нуждите на Сяроочистващата инсталация към ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 42122000 34913000
Naročnik Ей И Ес - 3С Марица Изток I ЕООД

Приключване на договор-Доставка на 33 броя нови автомобила с висока проходимост тип ,,пикап“

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 34113200
Naročnik ДП Национална компания Железопътна инфраструктура

Приключване на договор-Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71320000
Naročnik МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол