Feedback

Razpisi za: Savinjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Savinjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Savinjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Savinjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 516 razpisov. Stran: 1 ( od 52)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II 17.07.18 Savinjska
Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Vrtca Zarja. Referenčna številka dokumenta: 430-2/2018 16.07.18 Savinjska
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 16.07.18 Savinjska
Popravek - Izgradnja kanalizacijskega omrežja Zavodnje 1 - center in Zavodnje 2. Referenčna številka dokumenta: 430-7/2018 16.07.18 Savinjska
Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah. Referenčna številka dokumenta: 000073/2018 16.07.18 Savinjska
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - objekta na naslovu Ulica Dušana Kvedra 29, 3230 Šentjur z zemljiščem 16.07.18 17.08.18 Savinjska
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni v Lazah pri Dramljah 16.07.18 17.08.18 Savinjska
Popravek - Gradbeno obrtniška dela RTP Vojnik. Referenčna številka dokumenta: JN-5/2018-NMV 16.07.18 24.07.18 Savinjska
ODLOČITEV - Izgradnja parkirišča pri gasilskem domu Donačka Gora 16.07.18 Savinjska
Dozidava dvigala in energetska prenova objekta Ulica XIV.divizije 12, Rogaška Slatina 13.07.18 31.07.18 Savinjska

Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 17.07.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45233000
Naročnik MESTNA OBČINA VELENJE

Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Vrtca Zarja. Referenčna številka dokumenta: 430-2/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 90910000
Naročnik VRTEC ZARJA

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 15800000
Naročnik VRTEC ZARJA

Popravek - Izgradnja kanalizacijskega omrežja Zavodnje 1 - center in Zavodnje 2. Referenčna številka dokumenta: 430-7/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45231000 45231300
Naročnik OBČINA ŠOŠTANJ

Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah. Referenčna številka dokumenta: 000073/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 77314000
Naročnik DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - objekta na naslovu Ulica Dušana Kvedra 29, 3230 Šentjur z zemljiščem

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 70000000 70122000 70123000
Rok za oddajo ponudbe 17.08.18
Naročnik Občina Šentjur

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni v Lazah pri Dramljah

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 70000000 70122000 70122100
Rok za oddajo ponudbe 17.08.18
Naročnik Občina Šentjur

Popravek - Gradbeno obrtniška dela RTP Vojnik. Referenčna številka dokumenta: JN-5/2018-NMV

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45200000
Rok za oddajo ponudbe 24.07.18
Naročnik ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ODLOČITEV - Izgradnja parkirišča pri gasilskem domu Donačka Gora

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 16.07.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45223300
Naročnik OBČINA ROGATEC

Dozidava dvigala in energetska prenova objekta Ulica XIV.divizije 12, Rogaška Slatina

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 13.07.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71314000 71314200 71314300 51511110 42416000
Rok za oddajo ponudbe 31.07.18
Naročnik Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o.