Feedback

Razpisi za: Gorenjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Gorenjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Gorenjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Gorenjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 514 razpisov. Stran: 1 ( od 52)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje. Referenčna številka dokumenta: JN-4/2019 06.06.19 17.07.19 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izvajanje storitev oblikovanja in tiskanja tiskovin po sklopih. Referenčna številka dokumenta: NMV6/2019 - TISKARSKE STORITVE 05.06.19 25.06.19 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Obnova hiše na Prešernovi 11, Kranj nujna vzdrževalna dela. Referenčna številka dokumenta: 430-242/2019 31.05.19 21.06.19 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko. Referenčna številka dokumenta: 4300-009/2018 13.05.19 19.06.19 Gorenjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah. Referenčna številka dokumenta: JN07/2019 07.05.19 24.06.19 Gorenjska
Sukcesivna dobava živil za osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice. Referenčna številka dokumenta: 403-1/2019 14.06.19 28.06.19 Gorenjska
Vrtec Železniki - povečanje kapacitet. Referenčna številka dokumenta: 430-8/2019 14.06.19 24.06.19 Gorenjska
Dobava vozil z nizkimi emisijami. Referenčna številka dokumenta: NMV19-020 14.06.19 28.06.19 Gorenjska
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov in zunanjih površin Mestne knjižnice Kranj 14.06.19 01.07.19 Gorenjska
Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji Sanacija po ujmi 2018 Slap Jelendol 14.06.19 27.06.19 Gorenjska

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje. Referenčna številka dokumenta: JN-4/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 06.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 33600000
Rok za oddajo ponudbe 17.07.19
Naročnik PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izvajanje storitev oblikovanja in tiskanja tiskovin po sklopih. Referenčna številka dokumenta: NMV6/2019 - TISKARSKE STORITVE

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 05.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 79820000
Rok za oddajo ponudbe 25.06.19
Naročnik Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Obnova hiše na Prešernovi 11, Kranj nujna vzdrževalna dela. Referenčna številka dokumenta: 430-242/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 31.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45000000 45100000 45200000 45400000
Rok za oddajo ponudbe 21.06.19
Naročnik MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko. Referenčna številka dokumenta: 4300-009/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 13.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45000000 45100000
Rok za oddajo ponudbe 19.06.19
Naročnik OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah. Referenčna številka dokumenta: JN07/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 07.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 90620000 34927100
Rok za oddajo ponudbe 24.06.19
Naročnik KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

Sukcesivna dobava živil za osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice. Referenčna številka dokumenta: 403-1/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 14.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 15000000 15500000 15510000 15530000 15540000 15550000 15110000 15130000 03311000 15300000 15331400 15331500 15320000 15321000 15321800 15810000 15411100 15411200 15611000 15613380 15830000 15850000 15860000 15870000 15896000
Rok za oddajo ponudbe 28.06.19
Naročnik OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE

Vrtec Železniki - povečanje kapacitet. Referenčna številka dokumenta: 430-8/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 14.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45214100 45400000 45310000 45351000 45262500 45111000 45262300 45422000 45421000 45440000 45260000 45112500 45430000 98395000 45232450 45232400 45312311 31213000 31625100 44220000
Rok za oddajo ponudbe 24.06.19
Naročnik OBČINA ŽELEZNIKI

Dobava vozil z nizkimi emisijami. Referenčna številka dokumenta: NMV19-020

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 14.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 34000000 34113000 34110000 34144900
Rok za oddajo ponudbe 28.06.19
Naročnik ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov in zunanjih površin Mestne knjižnice Kranj

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 14.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 90910000 90900000
Rok za oddajo ponudbe 01.07.19
Naročnik Mestna knjižnica Kranj

Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji Sanacija po ujmi 2018 Slap Jelendol

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 14.06.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71520000 71521000
Rok za oddajo ponudbe 27.06.19
Naročnik OBČINA TRŽIČ