Feedback

Razpisi za: Gorenjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Gorenjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Gorenjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Gorenjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 392 razpisov. Stran: 1 ( od 40)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 18.12.18 07.01.19 Gorenjska
Pranje hotelskega in gostinskega perila 19.12.18 Gorenjska
Dobava čistil, pralnih praškov, pripomočkov, vrečk, papirne galanterije in pisarniškega materiala za Osnovno šolo Simona Jenka za dobo 36 mesecev. Referenčna številka dokumenta: NMV 01/2018 19.12.18 Gorenjska
Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d. Referenčna številka dokumenta: JN18-006 18.12.18 22.01.19 SLOVENIJA, Gorenjska
Popravek - Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 18.12.18 Gorenjska
Popravek - Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 18.12.18 28.12.18 Gorenjska
Popravek - Občasni prevozi šoloobveznih otrok v OŠ Simona Jenka Kranj za dobo 24 mesecev. Referenčna številka dokumenta: NMV 02/2018 17.12.18 Gorenjska
Izdajanje občinskega glasila Mestne občine Kranj. Referenčna številka dokumenta: 430-59/2018-2-(52/06) 18.12.18 09.01.19 Gorenjska
ODLOČITEV - SEZONSKI ORGANIZIRANI PREVOZ SKI BUS BOHINJ 18.12.18 Gorenjska
Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center« 18.12.18 SLOVENIJA, Gorenjska

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 70000000 70123000 70122100
Rok za oddajo ponudbe 07.01.19
Naročnik Občina Jesenice

Pranje hotelskega in gostinskega perila

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.12.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 98312000
Naročnik Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

Dobava čistil, pralnih praškov, pripomočkov, vrečk, papirne galanterije in pisarniškega materiala za Osnovno šolo Simona Jenka za dobo 36 mesecev. Referenčna številka dokumenta: NMV 01/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 19.12.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 39830000 30192000 33760000 39800000
Naročnik OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ

Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d. Referenčna številka dokumenta: JN18-006

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45317000 45317300
Rok za oddajo ponudbe 22.01.19
Naročnik ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Popravek - Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 15000000 15500000 15300000 15896000 15200000 15400000 15800000 15600000 15810000 15900000 15100000 15112000 15131500
Naročnik OSNOVNA ŠOLA GORJE

Popravek - Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 15000000 15500000 15300000 15896000 15200000 15400000 15800000 15600000 15810000 15900000 15100000 15112000 15131500
Rok za oddajo ponudbe 28.12.18
Naročnik OSNOVNA ŠOLA GORJE

Popravek - Občasni prevozi šoloobveznih otrok v OŠ Simona Jenka Kranj za dobo 24 mesecev. Referenčna številka dokumenta: NMV 02/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.12.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 60100000
Naročnik OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ

Izdajanje občinskega glasila Mestne občine Kranj. Referenčna številka dokumenta: 430-59/2018-2-(52/06)

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 79000000 79800000
Rok za oddajo ponudbe 09.01.19
Naročnik MESTNA OBČINA KRANJ

ODLOČITEV - SEZONSKI ORGANIZIRANI PREVOZ SKI BUS BOHINJ

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 60112000
Naročnik Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma

Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka PŠ Center«

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 18.12.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45000000 45200000 45214000
Naročnik Mestna občina Kranj