Feedback

Razpisi za: Goriška

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Goriške regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Goriške regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Goriške regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 274 razpisov. Stran: 1 ( od 28)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parcele št. 1126/4, 1125/3, 1125/2, 2931/2, 1124/3 in 1124/6 vse k.o. 2207 Bovec 20.05.19 17.06.19 Goriška
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev s področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2019 17.05.19 17.06.19 Goriška
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2019 17.05.19 18.06.19 14:00 Goriška
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2019 17.05.19 14.06.19 11:00 Goriška
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin za leto 2019 17.05.19 14.06.19 11:00 Goriška
Popravek - Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021. Referenčna številka dokumenta: 7-2019-NMV 20.05.19 31.05.19 Goriška
Razpis dražbe / vabila k dajanju ponudb za prodajo nepremičnin 17.05.19 26.06.19 10:00 Goriška
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Nova Gorica ter javnih zavodov kjer nastopa Mestna občina Nova gorica kot ustanovitelj v obdobju od 1.7.2019 do 31.12.2023. Referenčna številka dokumenta: 430-7/2019 24.04.19 27.05.19 Goriška
Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021. Referenčna številka dokumenta: 7-2019-NMV 20.05.19 31.05.19 Goriška
Nakup računalniške opreme. Referenčna številka dokumenta: JN_2/2019_1/2019 20.05.19 Goriška

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parcele št. 1126/4, 1125/3, 1125/2, 2931/2, 1124/3 in 1124/6 vse k.o. 2207 Bovec

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 70000000 70122100 70123000
Rok za oddajo ponudbe 17.06.19
Naročnik Občina Bovec

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev s področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66100000 79952000 79952100 92000000 85300000 79340000
Rok za oddajo ponudbe 17.06.19
Naročnik Občina Renče-Vogrsko

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66100000 79000000 79900000
Rok za oddajo ponudbe 18.06.19 14:00
Naročnik Občina Kanal ob Soči

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66100000 77000000 77100000
Rok za oddajo ponudbe 14.06.19 11:00
Naročnik Občina Tolmin

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin za leto 2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66100000 79952000 79340000 79342200
Rok za oddajo ponudbe 14.06.19 11:00
Naročnik Občina Tolmin

Popravek - Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021. Referenčna številka dokumenta: 7-2019-NMV

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 79212000
Rok za oddajo ponudbe 31.05.19
Naročnik KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.

Razpis dražbe / vabila k dajanju ponudb za prodajo nepremičnin

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 70000000 70123000 70123200 70122000
Rok za oddajo ponudbe 26.06.19 10:00
Naročnik PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Nova Gorica ter javnih zavodov kjer nastopa Mestna občina Nova gorica kot ustanovitelj v obdobju od 1.7.2019 do 31.12.2023. Referenčna številka dokumenta: 430-7/2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 24.04.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66510000
Rok za oddajo ponudbe 27.05.19
Naročnik MESTNA OBČINA NOVA GORICA, OSNOVNA ŠOLA SOLKAN, OSNOVNA ŠOLA DORNBERK, LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN, OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, VRTEC Nova Gorica, OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS, OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA, OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA, GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA, OSNOVNA ŠOLA BRANIK, GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA Nova Gorica, ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica, ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA, GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA, KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNA DOLINA, KRAJEVNA SKUPNOST OZELJAN - ŠMIHEL, KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA, KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO, KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA, KRAJEVNA SKUPNOST GRGARSKE RAVNE-BATE, KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK - LOKE, KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK, KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN NOVA GORICA, KRAJEVNA SKUPNOST DORNBERK, KRAJEVNA SKUPNOST PRVAČINA, JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica, MLADINSKI CENTER NOVA GORICA, JAVNI ZAVOD KULTURNI DOM NOVA GORICA, STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA javni sklad, GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica

Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021. Referenčna številka dokumenta: 7-2019-NMV

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 79212000
Rok za oddajo ponudbe 31.05.19
Naročnik KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.

Nakup računalniške opreme. Referenčna številka dokumenta: JN_2/2019_1/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 30213000 30213100 30213300 30230000 30237200
Naročnik ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA