Feedback

Razpisi za: Jugovzhodna Slovenija

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil za Jugovzodno Slovenijo. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Jugovzodne Slovenije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Jugovzhodne Slovenije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 927 razpisov. Stran: 1 ( od 93)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila) 20.06.18 18.07.18 Jugovzhodna Slovenija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta Vrtec Loka 13.06.18 Jugovzhodna Slovenija
Preplastitev voz. kon. odseka AC A2/0027 in 0627 Dobruška Vas–Drnovo od km 8,730 do 13,654, 0418 priključek Drnovo od km 0,000 do 2,844 ter odseka a2/0028 in 0628 Drnovo–Brežice od km 0,000 do 2,700 23.06.18 03.07.18 09:00 Posavska, Jugovzhodna Slovenija
ODLOČITEV - INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko 22.06.18 Jugovzhodna Slovenija
Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka - pogajanja. Referenčna številka dokumenta: 430-61/2018-1 22.06.18 Jugovzhodna Slovenija
Popravek - Sanacija brežin pri R12-R15 in hudournika pri R16. Referenčna številka dokumenta: NMV 157/2018 22.06.18 05.07.18 Jugovzhodna Slovenija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Nakup in dobava živil za obdobje enega leta. Referenčna številka dokumenta: 4/2018 21.06.18 23.07.18 Jugovzhodna Slovenija
Rekonstrukcija lokalne ceste LC-295053 v naselju Hruševec. Referenčna številka dokumenta: 43004-1/2018 22.06.18 23.07.18 Jugovzhodna Slovenija
Sanacije in preplastitve občinskih cest na območju MONM v letu 2018. Referenčna številka dokumenta: 430-37/2018 22.06.18 06.07.18 Jugovzhodna Slovenija
Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj. Referenčna številka dokumenta: 4300-87/2017 22.06.18 Jugovzhodna Slovenija

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 20.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 15800000 15510000 15530000 15540000 15550000 15100000 15112000 15113000 03142500 03311000 15220000 03200000 15330000 15400000 15830000 15840000 15860000 15870000 15891000 15893000 15321000 15321800 15600000 15610000 15613300 15811100 15811200 15811300 15811400 15811500 15812000 15882000
Rok za oddajo ponudbe 18.07.18
Naročnik OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta Vrtec Loka

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 13.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45214100
Naročnik OBČINA ČRNOMELJ

Preplastitev voz. kon. odseka AC A2/0027 in 0627 Dobruška Vas–Drnovo od km 8,730 do 13,654, 0418 priključek Drnovo od km 0,000 do 2,844 ter odseka a2/0028 in 0628 Drnovo–Brežice od km 0,000 do 2,700

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 23.06.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45233223
Rok za oddajo ponudbe 03.07.18 09:00
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

ODLOČITEV - INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45233141
Naročnik DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Zunanja ureditev z dobavo notranje opreme muzeja in Stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka - pogajanja. Referenčna številka dokumenta: 430-61/2018-1

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45212000 39150000
Naročnik OBČINA MIRNA PEČ

Popravek - Sanacija brežin pri R12-R15 in hudournika pri R16. Referenčna številka dokumenta: NMV 157/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45262370
Rok za oddajo ponudbe 05.07.18
Naročnik ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Nakup in dobava živil za obdobje enega leta. Referenčna številka dokumenta: 4/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 21.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 15000000 15112000 15500000 15311000 15331170 15610000 15300000 15810000 15110000 03310000 15332000 15896000 15911000 15980000 15600000 15331400 15870000 15800000 15850000
Rok za oddajo ponudbe 23.07.18
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

Rekonstrukcija lokalne ceste LC-295053 v naselju Hruševec. Referenčna številka dokumenta: 43004-1/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233121 45231300 45231400
Rok za oddajo ponudbe 23.07.18
Naročnik OBČINA STRAŽA

Sanacije in preplastitve občinskih cest na območju MONM v letu 2018. Referenčna številka dokumenta: 430-37/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45000000 45233000
Rok za oddajo ponudbe 06.07.18
Naročnik MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj. Referenčna številka dokumenta: 4300-87/2017

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45200000 45420000
Naročnik MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO