Feedback

Razpisi za: Koroška

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Koroške regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Koroške regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Koroške regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 193 razpisov. Stran: 1 ( od 20)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov ter zavarovanja vozil za obdobje od 1.7.2019 od 00:00 ure do 30.6.2022 do 24:00 ure. Referenčna številka dokumenta: 1/2019 15.05.19 03.06.19 Koroška
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Celostna prometna strategija. Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2019-16 14.05.19 24.05.19 Koroška
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta Ureditev Mislinje v Pamečah. Referenčna številka dokumenta: 43018-9/2018 18.04.19 24.05.19 Koroška
Povabilo k oddaji ponudbe - javno naročilo po enostavnem postopku za izvajanje zobotehničnih storitev 17.05.19 30.05.19 11:00 Koroška
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Asfaltiranje odseka ceste OŠ - Prevolnik (LC 377311) v Zgornjem Razborju. Referenčna številka dokumenta: I-NMV-3Šu/2019 07.05.19 22.05.19 Koroška
Popravek - Odvoz odpadne embalaže s postavitvijo kontejnerjev. Referenčna številka dokumenta: JNMV/39-2018 17.05.19 Koroška
Popravek - Celostna prometna strategija. Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2019-16 17.05.19 29.05.19 09:00 Koroška
Popravek - Nabava zdravil. Referenčna številka dokumenta: JN10/2019 16.05.19 22.05.19 10:00 Koroška
Popravek - Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil. Referenčna številka dokumenta: 1/2019 16.05.19 23.05.19 Koroška
Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021. Referenčna številka dokumenta: 600-0007/2019 16.05.19 26.06.19 Koroška

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov ter zavarovanja vozil za obdobje od 1.7.2019 od 00:00 ure do 30.6.2022 do 24:00 ure. Referenčna številka dokumenta: 1/2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 15.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66516000 66516100 66515000
Rok za oddajo ponudbe 03.06.19
Naročnik JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Celostna prometna strategija. Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2019-16

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 14.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233162 34430000
Rok za oddajo ponudbe 24.05.19
Naročnik OBČINA PREVALJE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta Ureditev Mislinje v Pamečah. Referenčna številka dokumenta: 43018-9/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 18.04.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45240000 45246000 71320000
Rok za oddajo ponudbe 24.05.19
Naročnik MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Povabilo k oddaji ponudbe - javno naročilo po enostavnem postopku za izvajanje zobotehničnih storitev

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 85130000 85131000 85000000 85100000
Rok za oddajo ponudbe 30.05.19 11:00
Naročnik Zdravstveni dom Slovenj Gradec

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Asfaltiranje odseka ceste OŠ - Prevolnik (LC 377311) v Zgornjem Razborju. Referenčna številka dokumenta: I-NMV-3Šu/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 07.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233100
Rok za oddajo ponudbe 22.05.19
Naročnik JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Popravek - Odvoz odpadne embalaže s postavitvijo kontejnerjev. Referenčna številka dokumenta: JNMV/39-2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 90500000 90510000
Naročnik SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Popravek - Celostna prometna strategija. Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2019-16

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 17.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45233162 34430000
Rok za oddajo ponudbe 29.05.19 09:00
Naročnik OBČINA PREVALJE

Popravek - Nabava zdravil. Referenčna številka dokumenta: JN10/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 16.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 33600000
Rok za oddajo ponudbe 22.05.19 10:00
Naročnik SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Popravek - Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil. Referenčna številka dokumenta: 1/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 16.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 15000000 15500000 15100000 15200000 03142500 03220000 15330000 15896000 15320000 15850000 15810000 15800000
Rok za oddajo ponudbe 23.05.19
Naročnik OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE

Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021. Referenčna številka dokumenta: 600-0007/2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 60130000
Rok za oddajo ponudbe 26.06.19
Naročnik OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM