Feedback

Razpisi za: Osrednjeslovenska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Osrednjeslovenske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Osrednjeslovenske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Osrednjeslovenske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 2.150 razpisov. Stran: 1 ( od 215)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ODLOČITEV - NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE 25.09.18 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Sukcesivna dobava živil za obdobje 2016 - 2020 25.09.18 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo strežnikov, sistema varnostnega kopiranja ter uporabniških licenc 25.09.18 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Nabava varovalnih oblačil in obutve 25.09.18 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - JN 28/2018 VeDavki - vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema EDP. 25.09.18 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Asfaltiranje dela JP 709961 Velika Štanga-Koške Poljane-Tuji Grm 25.09.18 Osrednjeslovenska
ODLOČITEV - Razširitev obstoječega podatkovnega sklopa MIZŠ DMZ 25.09.18 Osrednjeslovenska
Dobava ekološke tekočine Foamstream za obdobje treh let. Referenčna številka dokumenta: SNAGA-67/18 25.09.18 Osrednjeslovenska
Nakup prenove sistema za varnostno kopiranje. Referenčna številka dokumenta: MORS 66/2018-ODP; 430-84/2018 25.09.18 Osrednjeslovenska
Izvajanje storitev izravnalnega trga. Referenčna številka dokumenta: JN-1102-18 25.09.18 Osrednjeslovenska

ODLOČITEV - NAKUP RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA NEGO KOŽE

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 33740000 33741000
Naročnik UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ODLOČITEV - Sukcesivna dobava živil za obdobje 2016 - 2020

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 15800000 15110000 15130000 15112000 15131500 03142500 03311000 15220000 15221000 15500000 15511000 15551000 15551300 15551310 15551320 15555000 15555100 15612500 15811100 15812100 15600000 15610000 15810000 15812000 15896000 03222110 03222300 03222330 15300000 15331100 15332410 15330000 15331170 15320000
Naročnik OŠ LOG - DRAGOMER

ODLOČITEV - Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo strežnikov, sistema varnostnega kopiranja ter uporabniških licenc

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 30200000 48820000 48620000 48790000
Naročnik MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

ODLOČITEV - Nabava varovalnih oblačil in obutve

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 18000000 18110000 18200000 18230000 18330000 18332000 19200000 18800000
Naročnik ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

ODLOČITEV - JN 28/2018 VeDavki - vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema EDP.

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 72200000 72230000
Naročnik MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

ODLOČITEV - Asfaltiranje dela JP 709961 Velika Štanga-Koške Poljane-Tuji Grm

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 45233000
Naročnik OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

ODLOČITEV - Razširitev obstoječega podatkovnega sklopa MIZŠ DMZ

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 48800000
Naročnik MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Dobava ekološke tekočine Foamstream za obdobje treh let. Referenčna številka dokumenta: SNAGA-67/18

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 24300000
Naročnik SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Nakup prenove sistema za varnostno kopiranje. Referenčna številka dokumenta: MORS 66/2018-ODP; 430-84/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 30233160
Naročnik MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

Izvajanje storitev izravnalnega trga. Referenčna številka dokumenta: JN-1102-18

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 25.09.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 65300000 65310000
Naročnik BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.