Feedback

Razpisi za: Savinjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Savinjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Savinjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Savinjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 451 razpisov. Stran: 1 ( od 46)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Vzdrževanje dvižnih ploščadi na vozilih Pošte Slovenije za področji MB in CE - ponovitev. Referenčna številka dokumenta: 39/2018/MVS 16.01.19 Podravska, Savinjska
Storitve tiskanja za potrebe MOV v letu 2019. Referenčna številka dokumenta: JN-0035/2019 16.01.19 30.01.19 Savinjska
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 15.01.19 04.02.19 Savinjska
Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za nabavo in proces likvidacije računov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. Referenčna številka dokumenta: 411-7/2018 16.01.19 06.02.19 Savinjska
Nakup dveh gasilskih vozil GV-1 za potrebe PGD Škofja vas in PGD Trnovlje 16.01.19 01.02.19 Savinjska
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Zreče v letu 2019 15.01.19 22.02.19 Savinjska
Dozidava nadstrešnice Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Referenčna številka dokumenta: 15B-2018 16.01.19 11.02.19 Savinjska
Popravek - D-010/19; DGD / PZI za ureditev DKP D5 na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko. Referenčna številka dokumenta: 43001-281/2018 16.01.19 22.01.19 Savinjska
Popravek - Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih 16.01.19 24.01.19 13:00 Savinjska
Evidenčni postopek - Izvajanje sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov EP-S/2019-01 16.01.19 28.01.19 10:00 Savinjska

Vzdrževanje dvižnih ploščadi na vozilih Pošte Slovenije za področji MB in CE - ponovitev. Referenčna številka dokumenta: 39/2018/MVS

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 34952000
Naročnik POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Storitve tiskanja za potrebe MOV v letu 2019. Referenčna številka dokumenta: JN-0035/2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 79810000 79800000 79820000
Rok za oddajo ponudbe 30.01.19
Naročnik MESTNA OBČINA VELENJE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 15.01.19
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 70000000 70200000 70220000 70321000 70210000
Rok za oddajo ponudbe 04.02.19
Naročnik Občina Šentjur

Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za nabavo in proces likvidacije računov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. Referenčna številka dokumenta: 411-7/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 48800000
Rok za oddajo ponudbe 06.02.19
Naročnik NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.

Nakup dveh gasilskih vozil GV-1 za potrebe PGD Škofja vas in PGD Trnovlje

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 34144210
Rok za oddajo ponudbe 01.02.19
Naročnik GASILSKA ZVEZA CELJE

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Zreče v letu 2019

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 15.01.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 66100000 98130000 92000000 75200000 85300000
Rok za oddajo ponudbe 22.02.19
Naročnik Občina Zreče

Dozidava nadstrešnice Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Referenčna številka dokumenta: 15B-2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45215212
Rok za oddajo ponudbe 11.02.19
Naročnik DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH

Popravek - D-010/19; DGD / PZI za ureditev DKP D5 na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko. Referenčna številka dokumenta: 43001-281/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 71200000
Rok za oddajo ponudbe 22.01.19
Naročnik MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Popravek - Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45453100
Rok za oddajo ponudbe 24.01.19 13:00
Naročnik DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Evidenčni postopek - Izvajanje sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov EP-S/2019-01

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 16.01.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 60130000 85143000 60100000
Rok za oddajo ponudbe 28.01.19 10:00
Naročnik Zdravstveni dom Laško