Feedback

Razpisi za: Savinjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Savinjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Savinjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Savinjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 528 razpisov. Stran: 1 ( od 53)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Povezovalna cesta med JP 599081 in JP 906231 ob regionalni železniški progi 32 d.m. Rogatec - Grobelno, ureditev JP 906 231 ter ureditev križišča JP 906 231 z glavno cesto II. reda, 1275 Šentjur - Mestinje. Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2018 21.06.18 09.07.18 Savinjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib 21.06.18 03.07.18 Savinjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za vrtec Frankolovo. Referenčna številka dokumenta: 411-0001/2017 19.06.18 10.07.18 Savinjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II 13.06.18 03.07.18 Savinjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Nabava zdravil. Referenčna številka dokumenta: JN 3/2018 - 39 31.05.18 09.07.18 Savinjska
Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga 23.06.18 19.07.18 09:00 SLOVENIJA, Savinjska
ODLOČITEV - Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021 22.06.18 Savinjska
ODLOČITEV - Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021 22.06.18 Savinjska
Izbira izvajalca gradbeno - obrtniških del za projekt Generator - okoljsko manj obremenjujoča gradnja 22.06.18 18.07.18 Savinjska
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil. Referenčna številka dokumenta: 1/2018 22.06.18 10.07.18 Savinjska

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Povezovalna cesta med JP 599081 in JP 906231 ob regionalni železniški progi 32 d.m. Rogatec - Grobelno, ureditev JP 906 231 ter ureditev križišča JP 906 231 z glavno cesto II. reda, 1275 Šentjur - Mestinje. Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 21.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233100
Rok za oddajo ponudbe 09.07.18
Naročnik OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 21.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233000
Rok za oddajo ponudbe 03.07.18
Naročnik MESTNA OBČINA CELJE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za vrtec Frankolovo. Referenčna številka dokumenta: 411-0001/2017

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 19.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71223000
Rok za oddajo ponudbe 10.07.18
Naročnik OBČINA VOJNIK

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 13.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233000
Rok za oddajo ponudbe 03.07.18
Naročnik MESTNA OBČINA VELENJE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Nabava zdravil. Referenčna številka dokumenta: JN 3/2018 - 39

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 31.05.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 33600000
Rok za oddajo ponudbe 09.07.18
Naročnik BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 23.06.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 51100000
Rok za oddajo ponudbe 19.07.18 09:00
Naročnik Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

ODLOČITEV - Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71355000
Naročnik MESTNA OBČINA CELJE

ODLOČITEV - Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71355000
Naročnik MESTNA OBČINA CELJE

Izbira izvajalca gradbeno - obrtniških del za projekt Generator - okoljsko manj obremenjujoča gradnja

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45210000 45212000
Rok za oddajo ponudbe 18.07.18
Naročnik MESTNA OBČINA CELJE

Dobava konvencionalnih in ekoloških živil. Referenčna številka dokumenta: 1/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 15800000 15300000 15600000 15200000 15100000 15500000 15400000
Rok za oddajo ponudbe 10.07.18
Naročnik OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE