Feedback

Razpisi za: Savinjska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Savinjske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Savinjske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Savinjske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 656 razpisov. Stran: 1 ( od 66)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 20.05.19 06.06.19 Savinjska
Vabilo k oddaji ponudb za storitev Izdelava PZI dokumentacije za namestitev protipoplavnih loput v k.o. Debru 20.05.19 03.06.19 10:00 Savinjska
Obnova lokalnih cest v letu 2019. Referenčna številka dokumenta: 430-06/2019 20.05.19 04.06.19 Savinjska
Dobava delovne obleke. Referenčna številka dokumenta: JNMV-0003/2019 20.05.19 31.05.19 Savinjska
Pisarniško pohištvo 20.05.19 23.05.19 Savinjska
Vabilo k oddaji ponudbe: Izdelava, dobava in postavitev dveh urbanih avtobusnih postajališč 20.05.19 31.05.19 10:00 Savinjska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Obnova LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2019 13.05.19 28.05.19 Savinjska
Razpis dražbe / vabila k dajanju ponudb za prodajo nepremičnin 16.05.19 30.05.19 Savinjska
ODLOČITEV - Dobava materiala za vzdrževanje objektov in naprav vodovoda in kanalizacije 20.05.19 Savinjska
Popravek - Oblikovanje, izdelava, dobava in vgradnja eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator 20.05.19 23.05.19 13:00 Savinjska

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 70000000 70122100 70123000
Rok za oddajo ponudbe 06.06.19
Naročnik Občina Rogatec

Vabilo k oddaji ponudb za storitev Izdelava PZI dokumentacije za namestitev protipoplavnih loput v k.o. Debru

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71000000 71200000 71300000 71240000 71500000 71700000
Rok za oddajo ponudbe 03.06.19 10:00
Naročnik Občina Laško

Obnova lokalnih cest v letu 2019. Referenčna številka dokumenta: 430-06/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45230000 45400000 45232450 45112500
Rok za oddajo ponudbe 04.06.19
Naročnik OBČINA LJUBNO

Dobava delovne obleke. Referenčna številka dokumenta: JNMV-0003/2019

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 18110000
Rok za oddajo ponudbe 31.05.19
Naročnik ZDRAVSTVENI DOM CELJE

Pisarniško pohištvo

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 39130000 39000000 39100000 45421000
Rok za oddajo ponudbe 23.05.19
Naročnik Splošna bolnišnica Celje

Vabilo k oddaji ponudbe: Izdelava, dobava in postavitev dveh urbanih avtobusnih postajališč

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45112500 45213311 45213300 45213315 45260000
Rok za oddajo ponudbe 31.05.19 10:00
Naročnik Občina Laško

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Obnova LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2019

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 13.05.19
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233120 45400000 45112500 45232450 34920000
Rok za oddajo ponudbe 28.05.19
Naročnik OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Razpis dražbe / vabila k dajanju ponudb za prodajo nepremičnin

Vrsta pogodbe Ostalo
Datum objave 16.05.19
Vrsta dokumenta Ostale informacije
CPV koda 70000000 70123000 70123200
Rok za oddajo ponudbe 30.05.19
Naročnik STRAŠEK družba za proizvodnjo, trgovino z mesom in mesnimi izdelki, d.o.o.

ODLOČITEV - Dobava materiala za vzdrževanje objektov in naprav vodovoda in kanalizacije

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 44161200 44162500 38421100 42131100 44130000
Naročnik JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Popravek - Oblikovanje, izdelava, dobava in vgradnja eksponatov za poljudnoznanstveni park Generator

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 20.05.19
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 92521100
Rok za oddajo ponudbe 23.05.19 13:00
Naročnik MESTNA OBČINA CELJE