Feedback

Razpisi za: Posavska

Na strani javnirazpisi.com boste našli najbolj obsežen seznam javnih naročil iz Posavske regije. Tukaj boste našli vsa javna naročila iz Posavske regije, prav tako pa vse ostale objave, ki so vezane na javna naročila. Ne glede na to, da kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani, da boste na naši strani našli naročila, ki vas zanimajo. Spodnji seznam je rezultat zbiranja objav iz javnih glasil, tiska in spletnih strani, kjer se objavljajo javna naročila. Mi vam lahko posredujemo samo tista naročila iz Posavske regije, kjer vidite najboljšo možnost za prodajo. V času brezplačnega testiranja lahko sami ocenite, kakšno podporo vam javnirazpisi.com nudimo, da izberete optimalna naročila.

V iskanju je bilo najdeno 189 razpisov. Stran: 1 ( od 19)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Nabava laboratorijskih aparatov, diagnostičnih sredstev ter laboratorijskega materiala 18.06.18 24.07.18 Posavska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izdelava Investicijske (DIIP in IP) in projektne dokumentacije (PZI) za Energetsko sanacijo Doma XIV. divizije Senovo pri OŠ Senovo. Referenčna številka dokumenta: 430-38/2018 O902 18.06.18 05.07.18 Posavska
Preplastitev voz. kon. odseka AC A2/0027 in 0627 Dobruška Vas–Drnovo od km 8,730 do 13,654, 0418 priključek Drnovo od km 0,000 do 2,844 ter odseka a2/0028 in 0628 Drnovo–Brežice od km 0,000 do 2,700 23.06.18 03.07.18 09:00 Posavska, Jugovzhodna Slovenija
Popravek - TOC stikala za 6,3 kV stikalne enote MD1 / MD2. Referenčna številka dokumenta: 8181006 21.06.18 20.07.18 Posavska
Izdelava študije Verifikacija in morebitne dodatne analize povratnih tokov v profilu NEK po vzpostavitvi zajezitve HE Brežice. Referenčna številka dokumenta: NMV/205/18/VK 22.06.18 10.07.18 Posavska
Modernizacija cest v krajevnih skupnostih občine Brežice. Referenčna številka dokumenta: JN 16-2018 22.06.18 09.07.18 Posavska
Nakup reševalnega vozila. Referenčna številka dokumenta: JNMV-4B/2018 22.06.18 09.07.18 Posavska
Mod. 1095-XR-L: Zamenjava transformatorja T3 in podsistemov ter obnova obstoječega transformatorja T3 in izgradnja temelja z oljno jamo za transformator T3. Referenčna številka dokumenta: Skl.13/18 21.06.18 Posavska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Komunalno opremljanje v PC Sevnica - Izdelava PGD in PZI za ureditev izven nivojskega križanja enotirne železniške proge Trebnje - Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto. Referenčna številka dokumenta: JN MV 430-0039/2018 21.06.18 06.07.18 Posavska
OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Rekonstrukcija Cankarjeve ulice v Krškem. Referenčna številka dokumenta: 430-40/2018 O900 20.06.18 09.07.18 Posavska

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Nabava laboratorijskih aparatov, diagnostičnih sredstev ter laboratorijskega materiala

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 18.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 33100000
Rok za oddajo ponudbe 24.07.18
Naročnik SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Izdelava Investicijske (DIIP in IP) in projektne dokumentacije (PZI) za Energetsko sanacijo Doma XIV. divizije Senovo pri OŠ Senovo. Referenčna številka dokumenta: 430-38/2018 O902

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 18.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71320000 71322000
Rok za oddajo ponudbe 05.07.18
Naročnik OBČINA KRŠKO

Preplastitev voz. kon. odseka AC A2/0027 in 0627 Dobruška Vas–Drnovo od km 8,730 do 13,654, 0418 priključek Drnovo od km 0,000 do 2,844 ter odseka a2/0028 in 0628 Drnovo–Brežice od km 0,000 do 2,700

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 23.06.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 45233223
Rok za oddajo ponudbe 03.07.18 09:00
Naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Popravek - TOC stikala za 6,3 kV stikalne enote MD1 / MD2. Referenčna številka dokumenta: 8181006

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 21.06.18
Vrsta dokumenta Popravek / Preklic
CPV koda 31230000
Rok za oddajo ponudbe 20.07.18
Naročnik NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

Izdelava študije Verifikacija in morebitne dodatne analize povratnih tokov v profilu NEK po vzpostavitvi zajezitve HE Brežice. Referenčna številka dokumenta: NMV/205/18/VK

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71300000
Rok za oddajo ponudbe 10.07.18
Naročnik NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

Modernizacija cest v krajevnih skupnostih občine Brežice. Referenčna številka dokumenta: JN 16-2018

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45233142 45233141
Rok za oddajo ponudbe 09.07.18
Naročnik OBČINA BREŽICE

Nakup reševalnega vozila. Referenčna številka dokumenta: JNMV-4B/2018

Vrsta pogodbe Blago
Datum objave 22.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 34114110 34114100
Rok za oddajo ponudbe 09.07.18
Naročnik ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Mod. 1095-XR-L: Zamenjava transformatorja T3 in podsistemov ter obnova obstoječega transformatorja T3 in izgradnja temelja z oljno jamo za transformator T3. Referenčna številka dokumenta: Skl.13/18

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.06.18
Vrsta dokumenta Obvestilo o oddaji naročila
CPV koda 71000000 71300000 71500000
Naročnik NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Komunalno opremljanje v PC Sevnica - Izdelava PGD in PZI za ureditev izven nivojskega križanja enotirne železniške proge Trebnje - Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto. Referenčna številka dokumenta: JN MV 430-0039/2018

Vrsta pogodbe Storitve
Datum objave 21.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 71320000
Rok za oddajo ponudbe 06.07.18
Naročnik OBČINA SEVNICA

OBJAVLJENI NOVI ODGOVORI - Rekonstrukcija Cankarjeve ulice v Krškem. Referenčna številka dokumenta: 430-40/2018 O900

Vrsta pogodbe Gradnje
Datum objave 20.06.18
Vrsta dokumenta Javna naročila (vsi postopki)
CPV koda 45230000 45233000
Rok za oddajo ponudbe 09.07.18
Naročnik OBČINA KRŠKO