Feedback

Direktiva 2014/24/EU

06. november 2015

Kaj se obeta z Direktivo 2014/24/EU o javnem naročanju?

V nacionalni pravni red bi potrebno prenesti Direktivo 2014/24/EU do 18.4.2016. Bistvene spremembe, ki jih direktiva vnaša:
  • možnost, da države članice uzakonijo merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot edino merilo;
  • možnost obvezne delitve na sklope (večja dostopnost SME podjetij);
  • najnižji letni promet ne sme presega dvakratnika ocenjene vrednosti (v primeru delitve za vsak posamezni sklop posebej);
  • večja možnost spremembe pogodbe med njihovo veljavnostjo, brez izvedbe novega javnega naročila;
  • deformalizacijo postopkov oddaje javnega naročila.

Javnirazpisi.com niso odgovorni za vsebino vseh povezanih strani.