Feedback

Kdaj so zahteve diskriminatorne?

13. januar 2016

Zahteva, da mora imeti ponudnik zaposlen kader, je diskriminatorna!

V razpisnih dokumentacijah se pogosto pojavlja zahteva, da mora imeti ponudnik zaposlen kader. Skladno z določilom 45. člena ZJN-2, ki dopušča, da se ponudnik lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, je takšna zahteva diskriminatorna. Tako je Državna revizijska komisija v zadevi 018-029/2012 med drugim navedla: »gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo storitve: »Z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, […]«.

Javnirazpisi.com niso odgovorni za vsebino vseh povezanih strani.