Feedback

Konkurenčni postopek s pogajanji

21. oktober 2016
Konkurenčni postopek s pogajanji

Lahko se uporabi le v primerih:
  • potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev
  • vključujejo inovativne rešitve
  • zaradi različnih razlogov ni mogoče oddati brez pogajanj
  • naročnik ne more določiti TS z nekim sklicevanjem
  • če ponudba v odprtem postopku ali NMV ni ustrezna
  • za vsa naročila malih vrednosti.
V konkurenčnem postopku s pogajanju veljajo naslednja določila:
  • rok je 30 dni
  • ponudbo predložijo lahko le povabljeni
  • lahko odda naročilo brez pogajanj
  • naročnik ne išče rešitev, o njih se pogaja (cena lahko merilo).

Javnirazpisi.com niso odgovorni za vsebino vseh povezanih strani.