Feedback

Novi ZJN-3

05. julij 2016

Spremembe zakona o javnem naročanju

S 1.4.2016 je v Sloveniji pričel veljati nov zakon o javnem naročanju in sicer po evropski direktivi 2014/24/EU o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES ter direktivi 2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES. Novi ZJN-3 je prinesel nekaj novosti v zvezi s postopki javnega naročanja. Velja omeniti, da je postopek s pogajanji sedaj preimenovan v konkurenčni postopek s pogajanji, ki ostaja brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu. Poleg tega pa se je tudi opustila dosedanja delitev storitve na t.i. storitve A in storitve B, nadomestil jo je poseben režim javnega naročanja, ki velja za oddajo socialnih in drugih posebnih storitev. Nov postopek pa je tudi partnerstvo za inovacije, kjer so roki skrajšani in ukinjen je institut zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Spodnje vrednosti za objave na portalu javnih naročil ostajajo nespremenjene na splošnem področju in sicer nad 20.000 € za javna naročila blaga, storitev in natečaje; nad 40.000 € za javna naročila gradenj ter nad 750 € za javna naročila storitev iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev. Na infrastrukturnem področju pa nad 50.000 € za javna naročila blaga, storitev in natečaje, nad 100.000 € za javna naročila gradenj in nad 1.000.000 € za javna naročila storitev iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev. Pod vrednostjo za objavo (evidenčna naročila) pa se vodi le evidenca o njihovi oddaji zaradi statističnega poročanja.

Novost  glede objav na portalu javnih naročil zajema seznam oddanih javnih naročil, če je vrednost višja od 10.000 € brez DDV za preteklo leto ter opis predmeta in vrednost oddanega naročila brez
DDV ter naziv gospodarskega subjekta.

Mejne vrednosti za obvezne objave na Evropskem uradnem listu so na splošnem področju za blago in storitve 135.000 € oz. 207.000 € (javni zavodi, javne agencije, javni skladi, osebe javnega prava…), za gradnje 5.225.000 € ter za socialne in druge posebne storitve 750.000 €. Na infrastrukturnem področju pa blago in storitve 418.000 €, za gradnje 5.225.000 € ter za socialne in druge posebne storitve 1.000.000 €.

Vir: http://www.djn.mju.gov.si/, http://www.uradni-list.si/
 

Javnirazpisi.com niso odgovorni za vsebino vseh povezanih strani.